Filmuniversiteit Ieper bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij het afsluiten van je lidmaatschap (naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres). Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde databank van Filmuniversiteit Ieper. Op basis van deze databank kunnen excel lijsten getrokken worden om de vrijwilligers toe te laten de plaatselijke werking te organiseren. De gegevens worden tot maximaal 5 jaar na het stoppen van je lidmaatschap bewaard. Blijf je als gewezen lid nog sporadisch naar onze activiteiten komen, dan blijven je gegevens ook bewaard.

Je gegevens worden enkel gebruikt om onze werking te kunnen organiseren: administratie, communicatie, uitnodigingen, praktische info, promotie, enz. Wij geven geen gegevens door aan externen.

Als je je gegevens wil inkijken, verbeteren of intrekken, kan dit steeds via mail aan Lutgard.Vinckier@telenet.be

Filmuniversiteit Ieper verklaart hierbij de Europese Verordening rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.